Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky masážního studia JK masáže Kateřiny Jirsové – IČO: 21078009

· Základní ustanovení

· Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve studiu JK masáže Kateřiny Jirsové (dále jen provozovatel (IČO – 21078009), v provozovně na adrese Holoubkov 7, 33801 Holoubkov a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem studia (dále jen návštěvník), a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

· Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

· Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele

· Objednávka služeb

· Termín návštěvy

Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat předem telefonicky.

Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.

· Přeobjednání

Pokud se zákazník nemůže v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informuje o tom předem telefonicky, nejpozději však 12 hodin před zahájením masáže. V případě, že provozovatel nezvedá telefon, je zřejmé, že pracuje a věnuje se jinému zákazníkovi. Jakmile to bude možné, zavolá zpět na zmeškaný hovor. Zákazník může napsat i SMS zprávu na tel. číslo 770195628. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

· Příchod na masáž

Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky masážního studia je možno přijít nejdříve 15 minut před dohodnutým termínem.

· Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude mu masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanovém čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

· Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 100% objednané masáže, případně bude odečtena s hodnoty dárkového certifikátu. Nedostaví- li se zákazník opakovaně (více jak 2x) na objednanou službu bez omluvy, nebo masáž opakovaně zruší těsně před termínem, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% objednané služby a provozovatel si vyhrazuje právo takového zákazníka na další službu již neobjednat.

· Odmítnutí masáže

Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

 • zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
 • zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 • zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského stavu
 • zákazník se na masáž dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

· Předčasné ukončení masáže

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

 • během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
 • během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
 • během masáže se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

· Neposkytnutí služeb

Provozovatel neposkytuje své služby zejména při následujících potížích zákazníka

 • při stavech mimořádné únavnosti až vyčerpanosti a stavech vyžadujících klid na lůžku
 • při horečnatém, akutním zánětlivém a infekčním onemocnění a při podezření na ně
 • na kůži postižené chorobným zánětem hnisavým nebo plísňovým
 • v místech čerstvého poranění a porušení celistvosti kůže
 • v místech křečových žil (varixů) a bércových vředů a u zánětů žil
 • při onkologických onemocněních a minimálně 3 roky po léčbě
 • během užívání antibiotik a alespoň 14 dní po
 • při nádorových onemocněních
 • při krvácivých chorobách a u pokročilé aterosklerózy a osteoporózy
 • při chorobách dutiny břišní
 • při onemocnění žlučníku a močových cest
 • masáž v době gravidity, dva měsíce po porodu
 • za žádných okolností provozovatel nemasíruj, prsa u žen a prsní bradavky u mužů, oblast pohlavních orgánů, tříselnou (inguinální) krajinu a podpažní jamky (axily)

· Doprovod a přístupnost

Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Salón není zařízen na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Salón nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

· Odchod ze salónu

S ohledem na ostatní návštěvníky salónu se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení masáže.

· Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích, a kontraindikacích (viz odstavec 3.8.). Masáž (služba) je prováděna pouze na zdravých jedincích. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. V případě nejistoty, nechť se zákazník obrátí na provozovatele, který ho může v určitých případech požádat, aby konzultoval vhodnost masáže (služeb) se svým lékařem.

Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníkovi v důsledku jím před výkonem služeb neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedeného v článku o zdravotních indispozicích zákazníka.

Pokud se zákazník rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Provozovatel nezaručuje očekávaný výsledek masáže.

Provozovatel upozorňuje, že po masáži baňkami a maderoterapii mohou na těle vzniknout modřiny.

· Osobní věci a cennosti

Během celé masáže je z bezpečnostních důvodů salón uzamčen. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí.

· Ceník masáží

Ceník masáží je k nahlédnutí v salónu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě dohodnutého termínu masáže v sobotu, neděli nebo o svátcích je k ceně každé masáže účtován příplatek 100Kč za hodinu masáže.

· Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

· Dárkový poukaz

· Použití dárkového poukazu

Dárkový masáž lze použít na úhradu libovolné masáže z nabídky masážního salónu JK masáže. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách salónu: www.jk-masaze.cz

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

· Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět na hotovost.

· Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

· Lhůta použitelnosti dárkového poukazu

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je uvedena na rubu dárkového poukazu. Služby masážního studia je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

· Ochrana osobních údajů

· Zpracování osobních údajů

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl.

· Závěrečná ustanovení

· Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatel a povinnosti dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

· Platnost a účinnost

Provozovatel si vyhrazuje právo znění všeobecných obchodních podmínek kdykoliv měnit, upřesňovat či doplňovat. Za platné jsou považovány podmínky ve znění v okamžiku objednávání termínu služby.

Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 14. 3. 2024

JK masáže, Holoubkov 7, 33801 Holoubkov
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!